GAZAAR HALWA: 5 KM

(A special preparation of carrots and milk cooked with cashew nuts and other indian toppings)
(specijalna priprema mrkve i mlijeka, kuhane sa indijskim orahom i drugim indijskim prilozima)

KAAJU KHEER: 5 KM

(special indian rice puddings, mixed with cashew nuts and other indian toppings)
(indijski puding od riže, miješan sa indijskim orahom i drugim prilozima)