GAZAAR HALWA: 5KM

(A special preparation of carrots and milk cooked with cashew nuts and other indian toppings)
(specijalna priprema mrkve i mlijeka,kuhane sa indijskim orahom i drugim indijskim prilozima)

KAAJU KHEER: 5KM

(special indian rice puddings,mixed with cashew nuts and other indian toppings)
(indijski puding od riže,miješan sa indijskim orahom i drugim prilozima)